NAZIV PROJEKTA:
„Dnevni centar za starije osobe u Novskoj” KK.08.1.3.04.0038

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
10.787.507,14 kuna

NOSITELJ PROJEKTA:
Dom za starije osobe Sisak, Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak

PARTNERI:
Grad Novska
Centar za socijalnu skrb Novska
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
od 17.6.2019. do 17.2.2023. godine

CILJ PROJEKTA:
Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.

SAŽETAK PROJEKTA:
Projekt će omogućiti nove sadržaje i izvaninstitucijske usluge za starije osobe uvažavajući njihove specifične potrebe te poštujući horizontalna načela u provedbi aktivnosti što će doprinijeti senzibilizaciji javnosti o trećoj životnoj dobi i promatranje starijih kao resursa društva, a ne tereta. Projekt traje 44 mjeseca kroz koji će se rekonstruirati i opremiti 23 infrastrukturne jedinice te uspostaviti mreža izvaninstitucijskih usluga za starije osobe na širem području grada Novske.