O NAMA

Osnovni podatci o Domu

Dom za starije i nemoćne osobe osnovan je 01. lipnja 1989. godine. Projektirao ga je poznati sisački arhitekt Boro Stambolija, a predstavlja jedan od ljepših domova za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj. Smješten je u samom središtu grada Siska u neposrednoj blizini Športsko rekreacijskog centra i Tražnice, te Hotela “Panonija”. Ulazni hol i recepcija Korisna površina Doma je 9.800 m2, dok je ukupna površina na kojoj je Dom smješten 14.000 m2. Okoliš Doma sav je u zelenilu te čini sastavni dio okolnog parka. Zanimljivost arhitektosnog rješenja je da je Dom izgrađen na šest etaža u obliku dva šesterokuta, poput pčelinjeg saća, koji su u sredini spojeni ulaznim holom u kojem se nalazi i recepcija.

Unutar Doma nalaze se dva prekrasna atrija puna zelenila, te u jednom i umjetnički izrađena fontana sa skulpturom “kupačice”, rad akademskog kipara Ivana Findrika.

Kapacitet Doma

U stambenom dijelu su jednokrevetne i dvokrevetne sobe u kojima je smješteno 122 korisnika. Polupokretne osobe smještene su u polustacionaru čiji je kapacitet 55 osoba. Teško pokretne i nepokretne osobe smještene su u stacionaru u kojem se pruža neprekidna zdravstvena njega za 54 korisnika.