Za smještaj u Dom potrebno je dostaviti zamolbu (kliknite za preuzimanje) i propisanu dokumentaciju (kliknite za preuzimanje). Zahtjevi s potpunom dokumentacijom se primaju putem urudžbenog zapisnika i predaju socijalnom radniku. Odlukom Komisije za prijam i otpust korisnika potencijalni korisnik se stavlja na listu čekanja. Prije smještaja korisnik se poziva na razgovor putem kojeg se upoznaje s načinom života i rada u Domu uz obvezu pisane suglasnosti o prihvaćanju odredbi Pravilnika o kućnom redu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati socijalnu radnicu na sljedeće načine:
putem telefona: 044/556-580
putem e-maila: [email protected]
ili osobnim dolaskom u Dom.