U sklopu projekta “Godine nisu važne” čija je svrha unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika u Sisačko-moslavačkoj županiji, Udruga Kas Sisak je u prostorijama Dnevnog boravka organizirala Okrugli stol s ciljem podizanja svijesti o važnosti aktivnog starenja umirovljenika.