“Alzheimerova demencija” bila je tema predavanja koje je 25. veljače 2021. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak održala Josipa Kurtović , diplomirana medicinska sestra zaposlena u Neuropsihijatrijskoj bolnici “Ivan Barbot” Popovača. Predavanje je bilo namijenjeno za koordinatore dnevnih aktivnosti i njegovateljice Doma, a samo je jedno u nizu koje je do sada održano u cilju edukacije djelatnika i osnaživanjem novim znanjima i informacijama o teškoj i progresivnoj bolesti te priprema za početak rada s osobama oboljelim od demencije.