Dom umirovljenika Sisak

Akti doma Sisak

Popis općih akata Doma koji se mogu dobit po zahtjevu na uvid:

 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova
 • Etički kodeks
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila
 • Pravilnik o korištenju mobilnih uređaja
 • Pravilnik o zaštitnim sredstvima, radnoj odjeći i obući
 • Pravilnik o prijemu, boravku i otpustu korisnika
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
 • Pravilnik o pravima korisnika usluga
 • Pravilnik o čuvanju profesionalne tajne
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Stručnog vijeća
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje Infekcija

Dokumenti

word
Opći akti doma

Danas je...

Iz albuma...

{@opis}

Video


Otvorenje dnevnog boravka

Maskenbal u Domu

Obiteljski dan

TV Net Prilog o Dnevnom Boravku